Selasa, 29 Januari 2013

Rumpai Laut - Sabah


Penggunaan tali dan sauh merupakan antara kaedah yang diguna pakai kini.Sabah sememangnya dikenali sebagai salah sebuah negeri yang memiliki hasil laut yang amat baik di Malaysia.
Malah, ia juga merupakan negeri utama yang mengeluarkan rumpai laut di negara ini.
Justeru, bagi meningkatkan produktiviti serta melonjakkan industri ini di peringkat antarabangsa pengukuhan serta peningkatan teknologi amat diperlukan.
Menyedari tanpa perkembangan teknologi yang bersesuaian, kemungkinan besar industri rumpai laut negara yang diterajui oleh negeri Sabah akan semakin merosot tindakan awal telah dirintis oleh Universiti Malaysia Sabah (UMS).
Justeru, baru-baru ini, institusi berkenaan telah menandatangani Perjanjian projek Estet Mini Rumpai Laut antaranya bersama 11 syarikat peneraju didalam industri tersebut.
Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA), Datuk Mohd. Johari Baharom, perjanjian tersebut adalah untuk perlaksanaan Projek Permulaan Ke Tiga (EPP 3) di bawah Bidang Ekonomi Utama (NKEA) bagi sektor Agro Makanan.
"Perlaksanaan EPP 3 ini adalah berdasarkan kepada model pembangunan yang diterajui oleh syarikat swasta dengan sokongan teknologi yang disediakan oleh UMS.
"Pihak UMS telah menyediakan tenaga pakar dalam merumus model estet mini rumpai laut dan memulakan usaha-usaha awal untuk perlaksanaan projek," katanya.
Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis Menandatangani Perjanjian Projek Estet Mini Rumpai Laut Bersama Syarikat Peneraju di Kota Kinabalu, Sabah, baru-baru ini.
Kejayaan pemeteraian perjanjian tersebut juga merupakan hasil usaha oleh beberapa peringkat Jawatankuasa bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah dan Jabatan Perikanan Negeri Sabah.
Melalui projek tersebut juga, pihaknya menyasarkan pembangunan hampir 20 buah estet mini meliputi kawasan seluas 3,000 hektar sehingga akhir tahun ini.
Tambah beliau, pihak kementerian juga telah bersetuju untuk memperluaskan skop perlaksanaan projek EPP 3 dengan mengambil kira skop bantuan kepada pengusaha sedia ada.

Rumpai laut akan dikumpulkan dan dikeringkan sebelum dijual kepada peraih mengikuti harga pasaran.
"Ia bagi meningkatkan kecekapan kaedah pengeluaran sekali gus meningkatkan kecekapan kaedah pengeluaran serta kualiti," katanya.
Buat masa kini, lebih daripada 95 peratus pengeluaran dunia bagi komoditi rumpai laut disumbang oleh negara Kawasan Pembangunan ASEAN Timur (BIMP-EAGA) yang melibatkan Indonesia, Filipina dan Malaysia khususnya negeri Sabah.
Di Malaysia, hampir 97 peratus pengeluaran rumpai laut dikeluarkan dari daerah Semporna, manakala selebihnya dari Lahad, Datu, Kunak, Banggi dan Tawau.
Pencapaian pengeluaran 100 peratus rumpai laut negara telah dihasilkan oleh negeri Sabah yang mencatatkan pengeluaran komoditi rumpai laut kering sebanyak 20.78 ribu tan metrik yang bernilai RM62.35 juta.
Jumlah pengeluaran komoditi tersebut telah meningkat sebanyak hampir 50 peratus pada tahun 2010 berbanding tahun 2009 dan terus menunjukkan peningkatan dari segi nilai pengeluaran.
Bagi tahun 2011, pengeluaran rumpai laut kering negara terus meningkat sebanyak 15 peratus kepada 23.94 ribu tan metrik dengan nilai RM66.2 juta.
Sememangnya pembangunan industri rumpai laut juga tergolong sebagai industri hiliran yang dinamik serta mampu memberikan sumbangan yang besar kepada Pendapatan Negara Kasar (KDNK).
Bagi menyokong pembangunan industri rumpai laut agar lebih dinamik, pendekatan dan konsep perlaksanaan estet mini rumpai laut yang diterajui syarikat swasta sangat disokong oleh kerajaan negeri.
Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Yahya Husin, terdapat dua lagi program pembangunan rumapi laut akan diperkenalkan oleh Jabatan Perikanan dengan kerjasama Jabatan Perikanan Sabah.
"Dua program tersebut adalah Projek Pengkulturan Skala Komersial dan juga Program Menaiktaraf infrastruktur para penternak sedia ada melalui perlaksanaan pembangunan kluster," katanya.
Namun, di sebalik segala usaha yang dilaksanakan kerajaan, adalah diharapkan agar para pengusaha, pelabur, penyelidik dan individu yang berminat dapat memanfaat dan merebut peluang tersebut.
Ia bertujuan agar dapat melonjakkan lagi potensi industri rumpai laut negara.

Tiada ulasan: